Публічна інформація

———————————————————-

————————————————————

—————————————————————

————————————————————–

———————————————————

———————————————————

————————————————————————————————-

——————————————————————–


————————————————————–


—————————————————————————


——————————————————–

—————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————————-

ЗВІТ

директора Решетилівського художнього професійного ліцею

БІГУН  Наталії  Вікторівни за 2021-2022н.р.

на зборах трудового колективу та громадськості

28.06.2022

   Ось і закінчився   черговий навчальний  рік 2021-2022.

   Сьогодні  ми  всі  разом  зібралися, щоб підвести  підсумки  нашої  роботи, зробити оцінку моєї діяльності на посаді директора протягом 2021-2022н.р.  і як завжди намітити плани, можливості  для розвитку, роботи закладу  у майбутньому.

    Метою  зборів є:

 • Прозоре, колегіальне управління закладом, яке базується на принципах відкритості, демократичності, взаємоповаги та позитивної мотивації.

Всі  ви знаєте, що працюю  директором художнього ліцею майже 19 років. Як завжди у своїй діяльності я керувалася чинним законодавством України, Статутом ліцею, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора, контрактом з МОН, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу  професійної освіти.

      Робота Решетилівського художнього професійного ліцею була націлена на задоволення потреб регіону у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках, забезпечення необхідних умов функціонування  то розвитку  ліцею.

      В  ліцеї здійснюється  первинна підготовка робітників високого рівня кваліфікації  з  числа випускників шкіл на базі базової середньої освіти  з терміном навчання три роки і здобуттям середньої освіти і на базі повної загальної середньої освіти в межах регіонального  замовлення за денною  формою  навчання.

      Прийом абітурієнтів здійснюється  згідно  Правил прийому до професійного (професійно-технічного) навчального закладу.

      Випускникам, яким присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень, видається диплом «кваліфікованого робітника» встановленого зразка, свідоцтва про повну загальну середню освіту.

      За наслідками атестації рішенням ДАК від 10.03.11року №86 надано ліцензію на право професійної підготовки з 9 професій, яку переоформлено на безтермінову. Звузили освітню діяльність з 3 професій і маємо ліцензію згідно Наказу МОН №986Л від 21.11.2019р.

№ з/пКод за Державним квасифікатором УкраїниНазва професіїВид професійної підготовкиЛіцензований обсяг прийому
18263ВишивальникППП60
27324 7432Живописець КилимарППП, ПТН, ПП, ПК30
37433 8263Кравець ВишивальникППП80
47324ЖивописецьППП20
58263 7435Вишивальник ЗакрійникППП, ПТН30
67435ЗакрійникППП, ПК30

     Ліцей  діє на підставі  Статуту:

 • освітній процес у відповідності розроблених робочих навчальних планів та програм;
 • харчування учнів (організоване гаряче харчування для дітей пільгових категорій в їдальні ліцею); є нюанс, малозабезпечені мають харчуватися, але через відрахування з стипендії не хочуть!
 • щорічну атестацію педагогічних працівників;
 • медичне обслуговування учнів та співробітників ліцею (обладнано медпункт, в якому працює медичний працівник ліцею);
 • стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників протягом 2021-2022н.р. атестовано 4 педпрацівника:

2- спеціалісти II категорії; відповідність займаній посаді – 1 чол, атестувалися комісією ліцею III рівня , 1 педпрацівник відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії» – атестувався комісією ліцею.

 • забезпечуються заходи з охорони праці;
 • спортивну та культурно-масову роботу;
 • соціальний захист учнів, учнів-сиріт, малозабезпечених, співробітників.

Вищим  колегіальним  органом громадського самоврядування ліцею є

загальні збори трудового колективу, рішення якого мають дорадчий  голос.

       Природничо-математична, гуманітарна, загально-технічна  та професійно-теоретична підготовка здійснюється в 5 спеціалізованих навчальних кабінетах, 7 виробничих майстернях і проводиться у таких формах:

 • різнотипові уроки, лекції, семінари, лабораторно-практичні заняття;
 • учні виконують індивідуальні завдання (реферати, проміжні та випускні кваліфікаційні роботи, дипломні роботи);
 • навчальні екскурсії  на підприємства міста.

Фізична  підготовка проводиться  в обласному спортивному залі, стадіоні у формі уроку фізичного виховання  та спортивних  секціях.

    Професійно-практична  підготовка  проводиться  у 7 навчальних  майстернях  ліцею, але майстерні великі  на 2  майстри.

    Згідно   Постанови  Кабінету  Міністрів  України  №784  від 27.08.2010р.,  яка затверджує  Порядок  працевлаштування  випускників  професійно-технічних  навчальних  закладів, підготовка  яких  проводилась  за  регіональним замовленням,  ліцей  має укладені двосторонні  угоди з замовниками  кадрів:   ПП  Колінченко С.О., художня майстерня «Соломія»,  ТОВ «Говтва-текс» м.Решетилівка,  Всеукраїнським  центром  вишивки  та  килимарства.    Протягом   всього  періоду  навчання  учні  можуть  укладати  багатосторонні  договори.  Випускники  ліцею, що  закінчили  повний  курс  навчання  отримують  дипломи   кваліфікованого  робітника.  В  ліцеї  ведеться  Книга  обліку  виданих  документів  про  освіту  і книга  обліку  і видачі  Похвальних   грамот.  На  кожного  випускника  перед  проходженням  перед випускної  практики  заводиться  картка  випускника.

    Учні  безоплатно  користуються  навчально-виробничою, культурно-спортивною   базою  ліцею,  знаходяться   на  неповному  державному  утриманні,  отримують  стипендію.

     За  досягнення   високих  результатів  у  навчанні,  за  активну  участь  в  громадську  житті  ліцею  учні  морально  та матеріально  заохочуються (цього року у грудні 2021р.)

    Забезпечено  соціальний  захист  учнів, зокрема-сиріт,  з  малозабезпечених  сімей,  інвалідів.

     Єдина  методична  проблема,  над  якою  працює  педагогічний  колектив  ліцею: «Розвиток  творчого потенціалу  педагогів  та  учнів  як  необхідна   умова   якісної  організації  освітнього  процесу  в  ліцеї».

     Методичні  комісії (  в ліцеї  їх 3)  працюють  над  різними  проблемами,  але  розв’язання  їх  сприяє  вирішенню  єдиної  методичної  проблеми.

     Проводиться  досить  значна  робота  щодо занесення  решетилівської  вишивки «білим по білому» та рослинного килимарства до  списку  елементів  нематеріальної  культурної  спадщини  ЮНЕСКО .

       Центром  навчально-методичної  роботи є педагогічний кабінет та кабінет заступників директора, де зібрані  нормативно  правові  документи, програмно-методичне  забезпечення  навчально-виховного   процесу,  основні   навчально-методичні  матеріали  з  професій  і  предметів  професійно-теоретичного  навчання, загальноосвітньої  та  професійно-практичної   підготовки,  підшивки   методичних  газет  і  журналів,  педагогічна  література, матеріали   відкритих   уроків,  предметних  тижнів, конкурсів  професійної  майстерності,  матеріали  виховних   заходів,  методичні   розробки  викладачів   і  майстрів в/н.

      Методична   робота  в ліцеї  проводиться  в  різних  формах  і методах (педагогічні  ради, інструктивно-методичні наради, робота методичних   комісій, педагогічні  читання,  семінари,  конференції,  круглі  столи, індивідуальна  методична  робота, школи  молодого  викладача  і майстра в/н).

        План  методичної  роботи  складається  на  поточний  навчальний  рік  і  спрямовується  на  поліпшення  науково-теоретичної  підготовки  педагогічних  кадрів   Решетилівського  художнього  професійного  ліцею  і включає  такі  заходи,  як:

 • діагностика  творчих  здібностей;
 • вивчення  узагальнення  та  впровадження  передового  досвіду;
 • організація  курсової  перепідготовки, стажування, роботи  творчих груп;
 • організація і проведення методичного  тижня, конкурсів профмайстерності,  виставок методичних розробок, надання методичної допомоги  молодим  та  малодосвідченим  спеціалістам, тощо.

Систематично  перевіряється  стан викладання предметів,  якість  знань учнів, створення комплексно-методичного  забезпечення, викладання  окремих  предметів  і професій  та  інші  питання.

    Протягом   року  було  проведено  10  засідань   педради. Аналіз   планів  роботи,  протоколів  засідань  педагогічної  ради  свідчить,  що  вона  відіграє  досить  значну  роль  у  вивченні  навчальної,  методичної,  виховної  діяльності  професійного   ліцею. Вивчення   протоколів   педагогічної   ради  показує, що  педколективом  визначаються  обґрунтовані   напрямки  роботи, забезпечується  чітке  слідування нормативним  документам. Методичні питання, які розглядалися на педагогічних радах у 202-2022н.р і доповідачі по них:

1.Робота над методичною проблемою, Бігун Н.В.

2. Розробка навчально – плануючої документації, Леус Л.П.

 3.Методична робота в ліцеї, Леус Л.П.

4. Про організацію атестації педагогічних працівників у 2021-2022 н.р., Леус Л.

5. Особливості  мультипредметного тесту  -2022, Леус Л.П.

6. Підсумки проведеної роботи за І семестр, завдання, документація ІІ семестру 2021-2022 н.р., Леус Л.П.

7. Педагогічні читання 2022, Леус Л.П.

8. Перевірка плануючої документації, Бігун Н.В.

9. Інформування з питань ЗНО -2022, Леус Л.П.

10. Підготовка учнів ІІ курсу до практики, ДКА, Леус Л.П.

11. Профорієнтаційна робота в ліцеї, Леус Л.П.

12. Стан контролю уроків  т/н, в/н, Бігун Н.В.

13. ДКА у 2022 році, Леус Л.П.

14. Про підсумки роботи навчального закладу за 2021-2022 н.р., Бігун Н.В., Леус Л.П.

         Участь    учнів  у конкурсах,  проектах: конкурс «Знай і люби свій край»

19 травня в  ОЦЕВУМі відбулося засідання журі обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».

        Символічно, що оцінювання робіт юних митців Полтавщини з народних  видів ремесел відбулося у Всесвітній день вишиванки – унікального національного свята  кожного українця. Адже вишиванка – не просто вид народного ремесла – це духовна броня, безсмертний код українського роду, генетичний символ нації, що є невід’ємною частиною національно-культурної спадщини українців!

        Цьогоріч, не зважаючи на найстрашніший  виклик  нашого    народові  за  останні   сім десятиліть,  талановита   юнь  полтавського  краю  із  65  закладів   освіти  довела  свою  любов  та  відданість  рідній  Україні,  представивши  на   конкурс  309  неперевершених  робіт, більшість  з  яких  була  присвячена   національним  символам  та  закликам  до  боротьби  із  загарбником.

       Вітаємо  наших  переможців  і  їх  наставників.

Диплом I ступеня

Розділ  «Художнє килимарство, плетіння, ткацтво»

старша вікова  категорія:

Москвиченко  Дар’я, учениця 23 групи (майстер виробничого навчання Кирпотіна Тетяна Володимирівна).

Диплом II  ступеня

Розділ   «Живопис»

Старша  вікова  категорія:

Фоменко Світлана,  учениця 14 групи (майстер виробничого  навчання  Козлова  Віта  Вікторівна).

Розділ «Художнє килимарство, плетіння, ткацтво»

Старша  вікова категорія:

Андрусишена  Оксана, учениця 13 групи (майстер виробничого навчання Кирпотіна  Тетяна  Володимирівна)

Диплом   III  ступеня

Розділ   «Батік»

Старша  вікова  категорія:

Черемська Марія,  учениця 34 групи (майстер виробничого  навчання  Омельченко Валентина Борисівна).

Розділ   «Графіка»

Середня  вікова категорія:

Новосад  Анастасія,  учениця  14  групи (керівник Козлова Віта Вікторівна)

Розділ   «Живопис»

Старша  вікова  категорія:

Андрушко  Олена,  учениця  34 групи (майстер виробничого навчання Омельченко Валентина Борисівна);

Дубровська  Єлизавета,  учениця 13 групи (керівник Козлова   Віта   Вікторівна)

        Новий   кабінет   бібліотеки.

        Бібліотекар   ліцею  активно   співпрацює  з  класними  керівниками,  майстрами  виробничого  навчання, викладачами  для  вирішення  спільних   питань  навчально-виховного   процесу   та  районної  бібліотеки.

  В  ліцеї  проводиться  робота  по  організації  змістовного   дозвілля   учнів  в  позаурочний  час.

  З  метою  попередження  правопорушень  в  ліцеї  ведеться  систематична  і  планова   виховна   робота.

  Правове   виховання  ведеться  згідно   річного  плану  та  помісячних  планів  заступника директора з виховної роботи,  класних  керівників  і майстрів   виробничого   навчання. Організовано  інструктування  учнів  з  правил  поведінки  та  ознайомлення  зі  статтями  кримінального  та  адміністративного   кодексів  під  розпис,  працює  штаб   профілактики   правопорушень.

  Проводяться   тижні  правової  освіти,  систематично  запрошуються  представники   центру  соціальних   служб  для  сім’ї, дітей  та  молоді, юстиції,  міліції  для  проведення  лекцій  та  бесід  з питань  правової  освіти.  Плідно співпрацюємо  з  службою  у справах  неповнолітніх  Решетилівського  району, центром первинної  правової  допомоги.

  До  свят і знаменитих  дат  проводяться  концерти,  усні  журнали,  музично-літературні   композиції,  конкурси.

   Значна  увага  приділяється  і  спортивно-масовій  роботі.

   Спортивний  зал  ліцею  забезпечений  необхідним  інвентарем,  зокрема:   є футбольні, баскетбольні  м’ячі, тенісні  ракетки  та  інше.

    Значна  увага  в  ліцеї  приділяється  виконанню   регіонального   замовлення  на  підготовку  робітничих  кадрів.  За  звітній  період  на  навчання  в ліцей  зараховано   39 учнів.

    Прийом  на  навчання  проводиться   згідно  укладених  договорів  з  підприємствами:ПП Колінченко С.О.–художня майстерня «Соломія», м.Решетилівка, ТОВ  «Говтва-Текс», м.Решетилівка, Всеукраїнський центр вишивки і килимарства

       Виконання  регіонального та державного  замовленнь   на  професійну  підготовку  робітничих  кадрів у 2017, 2018, 2019,2020,2021 роках  у Решетилівському  художньому  професійному  ліцеї

Назва професії відповідно до регіонального замовлення№ ліцензії або наказу МОН, дата видачіЛіцензійний обсяг Обсяги регіонального замовленняФактичне виконання регіонального замовлення
20212018201920202021201820192020
 АЕ №458377, дата видачі 10.06.2014 року, дійсна до 10.07.2031року        
Вишивальник 6015151515128197
Кравець, Вишивальник 8015151515 127109
Живописець, Килимар 301515151501287
Вишивальник, Закрійник 3015151515 70 00
Живописець 201500000 106
           
           
   7560607539*273729

  Виконання  показників  випуску  учнів, які  навчалися  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем «Кваліфікований  робітник» 2017, 2018, 2019 , 2020,2021,2022 роках

№ п/пНапрямки підготовкиФактич но випущено, осіб  2017Фактич но випуще но осіб 2018Фактично випущено осіб 2019Фактично випущено  осіб 2020Фактично випущено осіб 2021  2022  
1Швейне виробництво261230191716
2Виробництво художніх і ювелірних виробів13101711715
3Текстильне виробництво 
 Всього392247302431

       Всі   видатки  та  надходження, що  включені  до  кошторису, обґрунтовані і підтверджені відповідними розрахунками  за  кожним  кодом економічної  класифікації  видатків.

       Отримані бюджетні  асигнування  використовуються  в повному  обсязі  та  за їх  економічним  призначенням  згідно  із затвердженим  кошторисом.  Всі   учні  навчаються  регіональним  та  державним  замовленням.

        Заробітна  плата   працівникам   ліцею  та   стипендія    учням  виплачується  своєчасно  і в повному   обсязі  та у   відповідності  до термінів, установлених  колективним  договором  без  виникнення   кредиторської   заборгованості. Заборгованості  по  заробітній  платі, стипендії, комунальних   платежах   немає.  Комунальні   послуги частково  погашаються  за рахунок  спеціального   фонду, заборгованості – немає.

Дані по фінансово-господарській діяльності

Решетилівського художнього професійного ліцею за 2021-2022 роки

       Протягом  звітного   періоду    ліцей  здійснював  фінансову  діяльність  на  нормативній  основі за рахунок   коштів  державного бюджету, а також додаткових джерел  фінансування  відповідно  до Закону  України  «Про  освіту»,  Закону  України  «Про професійно-технічну  освіту»   та   інших  нормативно-правових  актів.  Є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс,  рахунки  у  казначействі, гербову  печатку   та  штампи.           

       Фінансове   забезпечення   здійснюється   на   підставі  затверджених  в   установленому   порядку  кошторисів   доходів   і  видатків.  Нормативи   та  норми   грошового   та  матеріального   забезпечення    учнів,  що  використовуються    для  складання  кошторисів   навчальних   закладів,   розробляються   Міністерством  освіти  і   науки   України   і  затверджуються  в установленому   порядку.

        Кошторис   доходів  і  видатків  навчального   закладу  є  основним   плановим  документом,  визначає  обсяг  і спрямування   коштів   для  виконання  своїх  функцій  та  досягнення  цілей,  визначених  на  рік   відповідно  до  бюджетних   призначень. Кошторис, план  асигнувань   та  штатний   розпис   затверджується  Міністерством  освіти  і  науки   України.

Обсяги фінансових надходжень

Обсяги надходжень фінансових коштів2018201920202021
 Обсяги фінансових надходжень, всього, тис. грн.7432,37051,37737,94292,7
 у т.ч.    
1від виробничої діяльності (у томі числі за договорами про спільну діяльність), тис. грн.900,51003,1389,522,4
2фінансування із бюджетів всіх рівнів відповідно кошторисів ЗП(ПТ)О, тис. грн.6349,16687,06987,74239,2
3надходжень від оренди майна ЗП(ПТ)О, тис. грн.55,223,829,029,9
4від навчально-виробничої практики учнів, тис. грн.
5від благодійних внесків, спонсорства, тощо, тис. грн.31,287,964,21,2
6інших надходжень, тис. грн.96,3702,2267,5

Обсяги використання позабюджетних коштів

  201820192020 2021
Обсяги використання позабюджетних коштів, всього, тис. грн.403,7804,5980,656,9
 у т.ч.    
 для придбання навчального обладнання та витратних матеріалів, тис. грн.228,159,9406,1510,5
 для проведення ремонтів, реконструкцій, благоустрою тощо, тис. грн.26,558,110,50,7
 для преміювання та мотивації персоналу, тис. грн.17,3287,4227,910,7
 для оплати опалення, електропостачання, водопостачання, вивіз ТПВ, тис. грн.131,8131,8271,1 

      Дані   кошти   були  використані  для  ремонту   майстерень, їдальні, гуртожитку,  побутових приміщень,  придбання матеріалів, нового  обладнання  та  устаткування  для  потреб  навчально-виробничого  та  виховного   процесу  в  ліцеї.

СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ

 Загальна кількість працівників ЗП(ПТ)О                 44 осіб.

 Кількість педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, всього      18 (всього з майстрами в/н) ,  з них

 Спеціаліст                   0 особа

 Спеціаліст вищої категорії,  1  особа   

 Спеціаліст І категорії, 5  осіб       

Спеціаліст II категорії,5  особи

Мають звання:

Викладач-методист               0 осіб

Старший викладач,                0 осіб

 Кількість працівників ЗП(ПТ)О, які мають науковий ступінь,  0 осіб

 Кількість майстрів виробничого навчання   7 осіб, з них мають звання:

  Майстер виробничого навчання І категорії, 3 особи     

  Майстер виробничого навчання ІІ категорії,           0  осіб

         Кількість господарського та технічного персоналу:         19 осіб.

         Кількість адміністративного персоналу:                            5  осіб.

  Вікова структура персоналу ЗП(ПТ)О

ВікЖінкиЧоловіки
до 35 років3
від 35 до 49 років96
від 49 до 60 років146
старші 60 років32

           Велика  увага  в  ліцеї   приділяється  підбору  кадрів.  Поряд  з  досвідченими   педагогічними   працівниками   працює   багато  молоді.

       Належна   увага   приділяється  підвищенню  кваліфікації  інженерно-педагогічних працівників, як  і  передбачено  законодавством, кожен  педпрацівник   1  раз  на 5 років  проходить  підвищення   кваліфікації  курсову   підготовку   та  стажування  на  виробництві, заняття  по   освоєнню  техмінімуму  та   педагогічного   мінімуму.

    В  ліцеї   створено   такий  кадровий   резерв:

На посаді працює:

№ п/пПосада,на яку формується резервПрізвище, імя по-батьковіРік народ женняОсвіта,коли і що закінчивСтаж роботи всьогоНа посаді
1директорБігун Наталія Вікторівна1970Вища ПДПІ25р9м19

 Резерв:

Прізвище,імя, по батьковіРік народ женняОсвіта,коли і що закінчивДата зараху вання до резервуПосада,яку займає місце роботиСтаж Роботи всьогоНа поса ді
1Леус Людмила Петрівна1972Вища Полтавськ нац.пед. університет 20102010методист2418

  Згідно  нормативно-правових актів педагогічним  працівникам ліцею:

– встановлено тарифні  розряди  згідно їх кваліфікації;

– виплачувались надбавки за вислугу  років;

– встановлена додаткова оплата за завідування кабінетами, майстернями, класне керівництво, перевірку зошитів;

– надавалась щорічна грошова винагорода за сумлінну  працю;

– надавалась допомога на оздоровлення;

– надавались  щорічні  основні  та  додаткові  відпустки.

  Між  адміністрацією  ліцею  і  профспілковим  комітетом  укладено  колективний   договір, який   сприяє  захисту  соціально-економічних   прав   як  працівників , так  і  керівника, який  затверджено  в  установленому  порядку.

    Відповідно   до  умов  колективного  договору   протягом 2021-2022 років:

 • щорічні  основні  відпустки  використовуються  всіма  працівниками  в повному   обсязі;
 • надавалися   додаткові  відпустки   жінкам, що мають 2 і більше  дітей  віком  до 15 років;
 • працівникам  встановлювалися  доплати  і  надбавки  до  посадового  окладу   відповідно   до  положень;
 • розроблені  комплексні   заходи  щодо   досягнення  встановлених  нормативів  безпеки, гігієни  праці  та  виробничої   санітарії,  підвищення  існуючого   рівня   охорони  праці,  запобігання  випадкам   виробничого   травматизму,  професійного   захворювання,  аваріям  і  пожежам.

    Згідно  вимог  нормативних  актів  майно   Решетилівського  художнього  професійного  ліцею  зберігається  в  належному   стані  і  використовується  для  навчальних,   виробничих  та  виховних   цілей.

    Наші   плани  на  майбутнє:

Звичайно   обмежимося  земними  бажаннями  і  можливостями

 • добре   працювати  на  всіх  ланках  для  збільшення  контингенту, збереження  наших  надбань;
 • використати  всі  можливості  для  успішного  просування  культурного   простору  Решетилівщини: килимарства  й  вишивки  до  ЮНЕСКО;
 • працювати  над  оновленням  обладнання;
 • створювати  сучасні  кімнати  для  проживання  у  гуртожитку  ліцею;
 • за  допомогою  фінансування  провести   ремонт  даху  навчального  корпусу №1,  адже   робота  вже   розпочалася.

     Та  найбільше   потрібна  закладу   актова   зала,  для   якої  вже  винайдено  приміщення, хоч  нажаль  самотужки  її  зробити  не  можливо.

    Дякую  колективу  і кожному  з Вас  зокрема  за    співпрацю  всім,  хто  долучився  до  виконання  замовлень, адже  це  і відповідально, і кошти  на  забезпечення  життєдіяльності  ліцею  потрібні.

     Надіюся  на  плідну  роботу  по  профорієнтації  та  гарний    контингент  на  наступний  навчальний  рік.  Успіхів  нам!

З  повагою     Наталія     БІГУН

————————————————————————————————————————————————————————————————————

ЗВІТ

директора  Решетилівського художнього професійного ліцею

 Бігун  Наталії  Вікторівни за 2020-2021н.р.

на зборах трудового  колективу та громадськості

25.06.2021 року

    Ось   і  закінчився   черговий  навчальний  рік 2020-2021.

   Сьогодні ми всі разом зібралися, щоб підвести  підсумки нашої роботи, зробити оцінку моєї діяльності на  посаді  директора протягом 2020-2021н.р.   і як завжди  намітити плани,  можливості   для  розвитку, роботи закладу  у майбутньому.

      Метою   зборів  є:

 • Прозоре, колегіональне управління закладом, яке базується на принципах відкритості, демократичності, взаємоповаги  та позитивної мотивації

      Всі    ви  знаєте, що працюю  директором  художнього   ліцею майже 18 років. Як завжди у своїй діяльності  я керувалася чинним законодавством України, Статутом ліцею, правилами  внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора, контрактом з МОН, іншими нормативними актами, що регламентують  роботу керівника закладу професійної освіти.

      Робота  Решетилівського  художнього професійного ліцею  була націлена на задоволення потреб регіону у  кваліфікованих  і конкурентоспроможних  на ринку  праці  робітниках,  забезпечення необхідних умов функціонування то розвитку  ліцею.

      В  ліцеї  здійснюється  первинна   підготовка  робітників  високого   рівня   кваліфікації  з   числа  випускників   шкіл  на  базі  базової  середньої   освіти  з  терміном  навчання  три   роки  і  здобуттям  середньої  освіти   і  на  базі  повної  загальної  середньої  освіти  в межах   регіонального  замовлення  за  денною  формою  навчання.

           Прийом   абітурієнтів  здійснюється   згідно   Правил   прийому  до  професійного (професійно-технічного)   навчального   закладу.

      Випускникам,   яким   присвоєно   освітньо-кваліфікаційний   рівень,  видається   диплом  «кваліфікованого    робітника»   встановленого   зразка,  свідоцтво  про    повну   загальну    середню   освіту.

        За   наслідками   атестації   рішенням   ДАК   від  10.03.11 року №86 надано  ліцензію  на право   професійної   підготовки  з 9 професій  переоформлено на безтермінову . Звузили освітню діяльність з 3 професій.

№ з/пКод за Державним класифікато ром УкраїниНазва   професіїВид професійної підготовкиЛіцензований обсяг прийому
18263ВишивальникППП60
27324 7432Живописець КилимарППП, ПТН, ПП,ПК30
37433 8263Кравець ВишивальникППП80
47324ЖивописецьППП20
58263 7435Вишивальник ЗакрійникППП,ПТН30
67435ЗакрійникППП,ПК30

     Атестовано  ліцей  на  здійснення  повної  загальної середньої  освіти, отримано Свідоцтво про атестацію ЗД №021486 терміном на 10 років.

     Проатестовано  5 професій крім закрійника.

     Ліцей  діє  на  підставі  Статуту.

– освітній  процес  у відповідності розроблених  робочих  навчальних  планів   та  програм;

– харчування учнів (організоване  гаряче  харчування  для  дітей  пільгових  категорій  в  їдальні  ліцею); Є нонсенс,  малозабезпечені мають харчуватися, але через відрахування з стипендії  не  хочуть!

– щорічну  атестацію  педагогічних  працівників;

– медичне  обслуговування  учнів  та  співробітників  ліцею (обладнано  медпункт, в якому  працює  медичний   працівник  ліцею);

– стажування  та  підвищення  кваліфікації педагогічних  працівників

(протягом 2020-2021н.р. атестовано  4 педпрацівників:

2- спеціалісти II  категорії; відповідність займаній посаді – 1 чол., атестувалися  комісією  ліцею і 1 педпрацівник відповідність  раніше  присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»

– забезпечуються  заходи з охорони праці;

– спортивну та культурно-масову роботу;

– соціальний захист  учнів,  учнів – сиріт, малозабезпечених,  співробітників.

       Вищим  колегіальним   органом  громадського  самоврядування  ліцею  є загальні  збори  трудового   колективу,  рішення   якого  мають  дорадчий  голос.

       Природничо-математична, гуманітарна, загально-технічна  та  професійно-теоретична   підготовка   здійснюється  в 5   спеціалізованих  навчальних  кабінетах, 7  виробничих  майстернях  і  проводиться  у  таких    формах:

– різнотипові   уроки,  лекції,  семінари, лабораторно-практичні  заняття;

– учні виконують  індивідуальні  завдання (реферати,  проміжні  та випускні  кваліфікаційні  роботи,  дипломні  роботи);

– навчальні  екскурсії на підприємства   міста.

    Фізична  підготовка  проводиться  в обладнаному  спортивному  залі, стадіоні  у  формі  уроку  фізичного  виховання  та  спортивних    секціях.

    Професійно-практична  підготовка  проводиться  у 7 навчальних  майстернях  ліцею, але майстерні великі  на 2  майстри.

    Згідно   Постанови  Кабінету  Міністрів  України  №784  від 27.08.2010р.,  яка затверджує  Порядок  працевлаштування  випускників  професійно-технічних  навчальних  закладів, підготовка  яких  проводилась  за  регіональним замовленням,  ліцей  має укладені двосторонні  угоди з замовниками  кадрів:   ПП  Колінченко С.О., художня майстерня «Соломія», ПП «Гардіан-Плюс» с.Лубянка  Київської  області, ТОВ «Говтва-текс» м.Решетилівка,  Всеукраїнським  центром  вишивки  та  килимарства.    Протягом   всього  періоду  навчання  учні  можуть  укладати  багатосторонні  договори.  Випускники  ліцею, що  закінчили  повний  курс  навчання  отримують  дипломи   кваліфікованого  робітника.  В  ліцеї  ведеться  Книга  обліку  виданих  документів  про  освіту  і книга  обліку  і видачі  Похвальних   грамот.  На  кожного  випускника  перед  проходженням  перед випускної  практики  заводиться  картка  випускника.

    Учні  безоплатно  користуються  навчально-виробничою, культурно-спортивною   базою  ліцею,  знаходяться   на  неповному  державному  утриманні,  отримують  стипендію.

     За  досягнення   високих  результатів  у  навчанні,  за  активну  участь  в  громадську  житті  ліцею  учні  морально  та матеріально  заохочуються (цього року у грудні 2020р., та червні 2021)

    Забезпечено  соціальний  захист  учнів, зокрема-сиріт,  з  малозабезпечених  сімей,  інвалідів.

     Єдина  методична  проблема,  над  якою  працює  педагогічний  колектив  ліцею: «Розвиток  творчого потенціалу  педагогів  та  учнів  як  необхідна   умова   якісної  організації  освітнього  процесу  в  ліцеї».

     Методичні  комісії (  в ліцеї  їх 3)  працюють  над  різними  проблемами,  але  розв’язання  їх  сприяє  вирішенню  єдиної  методичної  проблеми.

     Проводиться  досить  значна  робота  щодо занесення  решетилівської  вишивки «білим по білому» та рослинного килимарства до  списку  елементів  нематеріальної  культурної  спадщини  ЮНЕСКО .

       Центром  навчально-методичної  роботи є педагогічний кабінет та кабінет заступників директора, де зібрані  нормативно  правові  документи, програмно-методичне  забезпечення  навчально-виховного   процесу,  основні   навчально-методичні  матеріали  з  професій  і  предметів  професійно-теоретичного  навчання, загальноосвітньої  та  професійно-практичної   підготовки,  підшивки   методичних  газет  і  журналів,  педагогічна  література, матеріали   відкритих   уроків,  предметних  тижнів, конкурсів  професійної  майстерності,  матеріали  виховних   заходів,  методичні   розробки  викладачів   і  майстрів в/н.

      Методична   робота  в ліцеї  проводиться  в  різних  формах  і методах (педагогічні  ради, інструктивно-методичні наради, робота методичних   комісій, педагогічні  читання,  семінари,  конференції,  круглі  столи, індивідуальна  методична  робота, школи  молодого  викладача  і майстра в/н).

        План  методичної  роботи  складається  на  поточний  навчальний  рік  і  спрямовується  на  поліпшення  науково-теоретичної  підготовки  педагогічних  кадрів   Решетилівського  художнього  професійного  ліцею  і включає  такі  заходи,  як:

 • діагностика  творчих  здібностей;
 • вивчення  узагальнення  та  впровадження  передового  досвіду;
 • організація  курсової  перепідготовки, стажування, роботи  творчих груп;
 • організація і проведення методичного  тижня, конкурсів профмайстерності,  виставок методичних розробок, надання методичної допомоги  молодим  та  малодосвідченим  спеціалістам, тощо.

Систематично  перевіряється  стан викладання предметів,  якість  знань учнів, створення комплексно-методичного  забезпечення, викладання  окремих  предметів  і професій  та  інші  питання.

    Протягом   року  було  проведено  10  засідань   педради. Аналіз   планів  роботи,  протоколів  засідань  педагогічної  ради  свідчить,  що  вона  відіграє  досить  значну  роль  у  вивченні  навчальної,  методичної,  виховної  діяльності  професійного   ліцею. Вивчення   протоколів   педагогічної   ради  показує, що  педколективом  визначаються  обґрунтовані   напрямки  роботи, забезпечується  чітке  слідування нормативним  документам. Методичні питання, які розглядалися на педагогічних радах у 2020-2021 н.р і доповідачі по них:

1.Робота над методичною проблемою, Бігун Н.В.

2. Розробка навчально – плануючої документації, Леус Л.П.

 3.Методична робота в ліцеї, Леус Л.П.

4. Про організацію атестації педагогічних працівників у 2020-2021 н.р., Леус Л.

5. Особливості ЗНО -2021, Леус Л.П.

6. Підсумки проведеної роботи за І семестр, завдання, документація ІІ семестру 2020-2021 н.р., Леус Л.П.

7. Педагогічні читання 2021, Леус Л.П.

8. Перевірка плануючої документації, Бігун Н.В.

9. Інформування з питань ЗНО -2021, Леус Л.П.

10. Підготовка учнів ІІ курсу до практики, ДКА, Леус Л.П.

11. Профорієнтаційна робота в ліцеї, Леус Л.П.

12. Стан контролю уроків  т/н, в/н, Бігун Н.В.

13. ДКА у 2021 році, Леус Л.П.

14. Про підсумки роботи навчального закладу за 2020-2021 н.р., Бігун Н.В., Леус Л.П.

         Участь    учнів  у конкурсах,  проектах: конкурс «Знай і люби свій край» Москвиченко Дар’я (майстер виробничого навчання Кирпотіна Тетяна Володимирівна) 

        Диплом  I ступеня

                 Розділ  «Художня вишивка» старша вікова категорія:

Скрипаль   Аліна (майстер виробничого   навчання   Коваль  Ніна  В’ячеславівна).

       Диплом  II ступеня

                 Розділ  «Графіка»

                 Старша вікова  категорія:

Попова   Вікторія  (майстер виробничого   навчання  Омельченко   Валентина  Борисівна).

        Диплом  III  ступеня

        Розділ  «Живопис»

        Старша вікова категорія

Москвиченко   Дар’я  ( майстер  виробничого   навчання  Козлова Віта Вікторівна).

        Розділ  «Писанкарство»

        Старша вікова  категорія:

Андрушко   Марія  (майстер  виробничого  навчання   Омельченко  Валентина  Борисівна).

        Грамота  Полтавського  обласного  центру  естетичного  виховання  учнівської  молоді  Полтавської   обласної  ради:

        Клюшник   Анна   (майстер  виробничого навчання Омельченко  Валентина  Борисівна).

       Решетилівський  художній  професійний  ліцей  приймав  участь  у Vконкурсі «Прорив  легкої  промисловості», у конкурсі   змагалися 66 навчальних  закладів  з  усієї  України  і лише 2 навчальних  заклади  з Полтавщини.

      Наш  ліцей   брав   участь  в цьому конкурсі  вперше, нажаль в змаганнях  хтось  отримує кубок, хтось ні. В нашому випадку  це були  змагання,  в  яких  немає  переможених.  Охват аудиторії  проекту був дуже  великий (майже 300 тис осіб на Facebook та 197 тис  відвідувачів  сайту конкурсу),  отже  ми  змогли  показати  себе, наш  талант  і  професіоналізм  перед всією   Україною!

     Відповідно  до  Указу  Президента  України №219/2021 «Про призначення  стипендій   Президента   України  для  молодих   майстрів   народного  мистецтва   на 2021 рік»  від 31.05.2021р., призначені стипендії   Президента   України  для  молодих  майстрів   народного  мистецтва   на 2021  рік, а саме:

 • Власовій   Катерині  Вікторівні,  викладачу  Решетилівського художнього професійного ліцею, майстру  художньої  кераміки;
 • Коваль   Ніні  В’ячеславівні, майстру виробничого навчання Решетилівського художнього професійного ліцею, майстру художньої вишивки;
 • Міщенко  Альоні Олександрівні, учениці Решетилівського художнього професійного ліцею, майстру художньої  вишивки,
 • Кісенко  Марині  Олексіївні, майстру художньої вишивки, випускниці ліцею;
 • Третяк  Карині  Ігорівні, майстру  художньої  вишивки, випускниці  ліцею.

У рамках Міжнародного  проекту «ЕКОКУЛЬТУРА»   у травні місяці був  проведений  1 етап (віртуальний) Міжнародного  конкурсу  екоплакатів.

Переможцями стали плакати Клюшник Анни та Попової Вікторії, учениць 24 групи, майстер  виробничого   навчання  Омельченко  В.Б.

         Бібліотекар   ліцею  активно   співпрацює  з  класними  керівниками,  майстрами  виробничого  навчання, викладачами  для  вирішення  спільних   питань  навчально-виховного   процесу   та  районної  бібліотеки.

    В  ліцеї  проводиться  робота  по  організації  змістовного   дозвілля   учнів  в  позаурочний  час.

     З  метою  попередження  правопорушень  в  ліцеї  ведеться  систематична  і  планова   виховна   робота.

    Правове   виховання  ведеться  згідно   річного  плану  та  помісячних  планів  заступника директора з виховної роботи,  класних  керівників  і майстрів   виробничого   навчання. Організовано  інструктування  учнів  з  правил  поведінки  та  ознайомлення  зі  статтями  кримінального  та  адміністративного   кодексів  під  розпис,  працює  штаб   профілактики   правопорушень.

    Проводяться   тижні  правової  освіти,  систематично  запрошуються  представники   центру  соціальних   служб  для  сім’ї, дітей  та  молоді, юстиції,  міліції  для  проведення  лекцій  та  бесід  з питань  правової  освіти.  Плідно співпрацюємо  з  службою  у справах  неповнолітніх  Решетилівського  району, центром первинної  правової  допомоги.

    До  свят і знаменитих  дат  проводяться  концерти,  усні  журнали,  музично-літературні   композиції,  конкурси.

    Значна  увага  приділяється  і  спортивно-масовій  роботі.

    Спортивний  зал  ліцею  забезпечений  необхідним  інвентарем,  зокрема:   є футбольні, баскетбольні  м’ячі, тенісні  ракетки  та  інше.

     Значна  увага  в  ліцеї  приділяється  виконанню   регіонального   замовлення  на  підготовку  робітничих  кадрів.  За  звітній  період  на  навчання  в ліцей  зараховано   29 учнів.

     Прийом  на  навчання  проводиться   згідно  укладених  договорів  з  підприємствами:ПП Колінченко С.О.–художня майстерня «Соломія», м.Решетилівка, ПП «Гардіан-Плюс» с.Лубянка  Київської  області, ТОВ  «Говтва-Текс», м.Решетилівка, Всеукраїнський центр вишивки і килимарства

       Виконання  регіонального та державного  замовленнь   на  професійну  підготовку  робітничих  кадрів у 2016, 2017, 2018, 2019,2020 роках  у Решетилівському  художньому  професійному  ліцеї

Назва професії відповідно до регіонального замовлення№ ліцензії або наказу МОН, дата видачіЛіцензійний обсяг Обсяги регіонального замовленняФактичне виконання регіонального замовлення
20172018201920202017201820192020
 АЕ №458377, дата видачі 10.06.2014 року, дійсна до 10.03.2021року        
Вишивальник 6015151515208197
Кравець, Вишивальник 8015151515 77109
Живописець, Килимар 3015151515131287
Вишивальник, Закрійник 3015151515 90 00
Живописець 201500000 106
           
           
   7560607549273729

  Виконання  показників  випуску  учнів, які  навчалися  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем «Кваліфікований  робітник» 2017, 2018, 2019 , 2020,2021 роках

№ п/пНапрямки підготовкиФактич но випущено, осіб  2017Фактично випущено осіб 2018Фактично випущено осіб 2019Фактично випущено  осіб 2020Фактично випущено осіб 2021
1Швейне виробництво2612301917
2Виробництво художніх і ювелірних виробів131017117
3Текстильне виробництво 
 Всього3922473024

       Всі   видатки  та  надходження, що  включені  до  кошторису, обґрунтовані і підтверджені відповідними розрахунками  за  кожним  кодом економічної  класифікації  видатків.

       Отримані бюджетні  асигнування  використовуються  в повному  обсязі  та  за їх  економічним  призначенням  згідно  із затвердженим  кошторисом.  Всі   учні  навчаються  регіональним  та  державним  замовленням.

        Заробітна  плата   працівникам   ліцею  та   стипендія    учням  виплачується  своєчасно  і в повному   обсязі  та у   відповідності  до термінів, установлених  колективним  договором  без  виникнення   кредиторської   заборгованості. Заборгованості  по  заробітній  платі, стипендії, комунальних   платежах   немає.  Комунальні   послуги частково  погашаються  за рахунок  спеціального   фонду, заборгованості – немає.

Дані по фінансово-господарській діяльності

Решетилівського художнього професійного ліцею за 2020-2021 роки

       Протягом  звітного   періоду    ліцей  здійснював  фінансову  діяльність  на  нормативній  основі за рахунок   коштів  державного бюджету, а також додаткових джерел  фінансування  відповідно  до Закону  України  «Про  освіту»,  Закону  України  «Про професійно-технічну  освіту»   та   інших  нормативно-правових  актів.  Є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс,  рахунки  у  казначействі, гербову  печатку   та  штампи.           

       Фінансове   забезпечення   здійснюється   на   підставі  затверджених  в   установленому   порядку  кошторисів   доходів   і  видатків.  Нормативи   та  норми   грошового   та  матеріального   забезпечення    учнів,  що  використовуються    для  складання  кошторисів   навчальних   закладів,   розробляються   Міністерством  освіти  і   науки   України   і  затверджуються  в установленому   порядку.

        Кошторис   доходів  і  видатків  навчального   закладу  є  основним   плановим  документом,  визначає  обсяг  і спрямування   коштів   для  виконання  своїх  функцій  та  досягнення  цілей,  визначених  на  рік   відповідно  до  бюджетних   призначень. Кошторис, план  асигнувань   та  штатний   розпис   затверджується  Міністерством  освіти  і  науки   України.

Обсяги фінансових надходжень

Обсяги надходжень фінансових коштів2018201920202021
 Обсяги фінансових надходжень, всього, тис. грн.7432,37051,37737,94292,7
 у т.ч.    
1від виробничої діяльності (у томі числі за договорами про спільну діяльність), тис. грн.900,51003,1389,522,4
2фінансування із бюджетів всіх рівнів відповідно кошторисів ЗП(ПТ)О, тис. грн.6349,16687,06987,74239,2
3надходжень від оренди майна ЗП(ПТ)О, тис. грн.55,223,829,029,9
4від навчально-виробничої практики учнів, тис. грн.
5від благодійних внесків, спонсорства, тощо, тис. грн.31,287,964,21,2
6інших надходжень, тис. грн.96,3702,2267,5

Обсяги використання позабюджетних коштів

  201820192020 2021
Обсяги використання позабюджетних коштів, всього, тис. грн.403,7804,5980,656,9
 у т.ч.    
 для придбання навчального обладнання та витратних матеріалів, тис. грн.228,159,9406,1510,5
 для проведення ремонтів, реконструкцій, благоустрою тощо, тис. грн.26,558,110,50,7
 для преміювання та мотивації персоналу, тис. грн.17,3287,4227,910,7
 для оплати опалення, електропостачання, водопостачання, вивіз ТПВ, тис. грн.131,8131,8271,1 

      Дані   кошти   були  використані  для  ремонту   майстерень, їдальні, гуртожитку,  побутових приміщень,  придбання матеріалів, нового  обладнання  та  устаткування  для  потреб  навчально-виробничого  та  виховного   процесу  в  ліцеї.

СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ

 Загальна кількість працівників ЗП(ПТ)О                 44 осіб.

 Кількість педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, всього      20 (всього з майстрами в/н) ,  з них

 Спеціаліст                   0 особа

 Спеціаліст вищої категорії,  1  особа   

 Спеціаліст І категорії, 5  осіб       

Спеціаліст II категорії, 4  особи

Мають звання:

Викладач-методист               0 осіб

Старший викладач,                0 осіб

 Кількість працівників ЗП(ПТ)О, які мають науковий ступінь,  0 осіб

 Кількість майстрів виробничого навчання   7 осіб, з них мають звання:

  Майстер виробничого навчання І категорії, 3 особи     

  Майстер виробничого навчання ІІ категорії,           0  осіб

         Кількість господарського та технічного персоналу:         19 осіб.

         Кількість адміністративного персоналу:                            5  осіб.

  Вікова структура персоналу ЗП(ПТ)О

ВікЖінкиЧоловіки
до 35 років3
від 35 до 49 років96
від 49 до 60 років156
старші 60 років22

           Велика  увага  в  ліцеї   приділяється  підбору  кадрів.  Поряд  з  досвідченими   педагогічними   працівниками   працює   багато  молоді.

       Належна   увага   приділяється  підвищенню  кваліфікації  інженерно-педагогічних працівників, як  і  передбачено  законодавством, кожен  педпрацівник   1  раз  на 5 років  проходить  підвищення   кваліфікації  курсову   підготовку   та  стажування  на  виробництві, заняття  по   освоєнню  техмінімуму  та   педагогічного   мінімуму.

    В  ліцеї   створено   такий  кадровий   резерв:

На посаді працює:

№ п/пПосада,на яку формується резервПрізвище, імя по-батьковіРік народ женняОсвіта,коли і що закінчивСтаж роботи всьогоНа посаді
1директорБігун Наталія Вікторівна1970Вища ПДПІ25р9м19

 Резерв:

Прізвище,імя, по батьковіРік народ женняОсвіта,коли і що закінчивДата зараху вання до резервуПосада,яку займає місце роботиСтаж Роботи всьогоНа поса ді
1Леус Людмила Петрівна1972Вища Полтавськ нац.пед. університет 20102010методист2418

  Згідно  нормативно-правових актів педагогічним  працівникам ліцею:

– встановлено тарифні  розряди  згідно їх кваліфікації;

– виплачувались надбавки за вислугу  років;

– встановлена додаткова оплата за завідування кабінетами, майстернями, класне керівництво, перевірку зошитів;

– надавалась щорічна грошова винагорода за сумлінну  працю;

– надавалась допомога на оздоровлення;

– надавались  щорічні  основні  та  додаткові  відпустки.

  Між  адміністрацією  ліцею  і  профспілковим  комітетом  укладено  колективний   договір, який   сприяє  захисту  соціально-економічних   прав   як  працівників , так  і  керівника, який  затверджено  в  установленому  порядку.

    Відповідно   до  умов  колективного  договору   протягом 2020-2021 років:

 • щорічні  основні  відпустки  використовуються  всіма  працівниками  в повному   обсязі;
 • надавалися   додаткові  відпустки   жінкам, що мають 2 і більше  дітей  віком  до 15 років;
 • працівникам  встановлювалися  доплати  і  надбавки  до  посадового  окладу   відповідно   до  положень;
 • розроблені  комплексні   заходи  щодо   досягнення  встановлених  нормативів  безпеки, гігієни  праці  та  виробничої   санітарії,  підвищення  існуючого   рівня   охорони  праці,  запобігання  випадкам   виробничого   травматизму,  професійного   захворювання,  аваріям  і  пожежам.

    Згідно  вимог  нормативних  актів  майно   Решетилівського  художнього  професійного  ліцею  зберігається  в  належному   стані  і  використовується  для  навчальних,   виробничих  та  виховних   цілей.

    Наші   плани  на  майбутнє:

Звичайно   обмежимося  земними  бажаннями  і  можливостями

 • добре   працювати  на  всіх  ланках  для  збільшення  контингенту, збереження  наших  надбань;
 • використати  всі  можливості  для  успішного  просування  культурного   простору  Решетилівщини: килимарства  й  вишивки  до  ЮНЕСКО;
 • працювати  над  оновленням  обладнання;
 • створювати  сучасні  кімнати  для  проживання  у  гуртожитку  ліцею;
 • за  допомогою  фінансування  провести   ремонт  даху  навчального  корпусу №1,  адже   робота  вже   розпочалася.

     Та  найбільше   потрібна  закладу   актова   зала,  для   якої  вже  винайдено  приміщення, хоч  нажаль  самотужки  її  зробити  не  можливо.

    Дякую  колективу  і кожному  з Вас  зокрема  за    співпрацю  всім,  хто  долучився  до  виконання  замовлень, адже  це  і відповідально, і кошти  на  забезпечення  життєдіяльності  ліцею  потрібні.

     Надіюся  на  плідну  роботу  по  профорієнтації  та  гарний    контингент  на  наступний  навчальний  рік.  Успіхів  нам!

З  повагою     Наталія     БІГУН

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ЗВІТ

директора  Решетилівського художнього професійного ліцею

 Бігун  Наталії  Вікторівни за 2019-2020р

на зборах трудового  колективу та громадськості

23.06.2020 року

    Ось   і  закінчився   черговий  навчальний  рік 2019-2020.

   Сьогодні ми всі разом зібралися, щоб підвести  підсумки нашої роботи, зробити оцінку моєї діяльності на  посаді  директора протягом 2019-2020н.р.   і як завжди  намітити плани,  можливості   для  розвитку, роботи закладу  у майбутньому.

      Метою   зборів  є:

 • Прозоре, колегіональне управління закладом, яке базується на принципах відкритості, демократичності, взаємоповаги  та позитивної мотивації

      Всі    ви  знаєте, що працюю  директором  художнього   ліцею майже 17 років. Як завжди у своїй діяльності  я керувалася чинним законодавством України, Статутом ліцею, правилами  внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора, контрактом з МОН, іншими нормативними актами, що регламентують  роботу керівника закладу професійної освіти.

      Робота  Решетилівського  художнього професійного ліцею  була націлена на задоволення потреб регіону у  кваліфікованих  і конкурентоспроможних  на ринку  праці  робітниках,  забезпечення необхідних умов функціонування то розвитку  ліцею.

      В  ліцеї  здійснюється  первинна   підготовка  робітників  високого   рівня   кваліфікації  з   числа  випускників   шкіл  на  базі  базової  середньої   освіти  з  терміном  навчання  три   роки  і  здобуттям  середньої  освіти   і  на  базі  повної  загальної  середньої  освіти  в межах  державного та регіонального  замовлень  за  денною  формою  навчання.

      На наступний рік тільки регіональне замовлення.

     Прийом   абітурієнтів  здійснюється   згідно   Правил   прийому  до  професійного (професійно-технічного)   навчального   закладу.

      Випускникам,   яким   присвоєно   освітньо-кваліфікаційний   рівень,  видається   диплом  «кваліфікованого    робітника»   встановленого   зразка,  свідоцтво  про    повну   загальну    середню   освіту.

        За   наслідками   атестації   рішенням   ДАК   від  10.03.11 року №86 надано  ліцензію  на право   професійної   підготовки  з 9 професій   терміном  на 10 років. Звузили освітню діяльність з 3 професій.

№ з/пКод за Державним класифікато ром УкраїниНазва   професіїВид професійної підготовкиЛіцензований обсяг прийому
18263ВишивальникППП60
27324 7432Живописець КилимарППП, ПТН, ПП,ПК30
37433 8263Кравець ВишивальникППП80
47324ЖивописецьППП20
58263 7435Вишивальник ЗакрійникППП,ПТН30
67435ЗакрійникППП,ПК30

     Атестовано  ліцей  на  здійснення  повної  загальної середньої  освіти, отримано Свідоцтво про атестацію ЗД №021486 терміном на 10 років.

     Подані на атестацію 5 професій крім закрійника.

     Ліцей  діє  на  підставі  Статуту.

– навчально-виробничий  процес  у відповідності розроблених  робочих  навчальних  планів   та  програм;

– харчування учнів (організоване  гаряче  харчування  для  дітей  пільгових  категорій  в  їдальні  ліцею); Є нонсенс,  малозабезпечені мають харчуватися, але через відрахування з стипендії  не  хочуть!

– щорічну  атестацію  педагогічних  працівників;

– медичне  обслуговування  учнів  та  співробітників  ліцею (обладнано  медпункт, в якому  працює  медичний   працівник  ліцею);

– стажування  та  підвищення  кваліфікації педагогічних  працівників

(протягом 2019-2020н.р. атестовано 10 педпрацівників:

2 – спеціалісти I категорії; 3- спеціалісти II  категорії; відповідність займаній посаді – 3 чол., атестувалися  комісією  ліцею і 2 педпрацівники відповідність займаній посаді – атестувалися комісією III рівня

– забезпечуються  заходи з охорони праці;

– спортивну та культурно-масову роботу;

– соціальний захист  учнів,  учнів – сиріт, малозабезпечених,  співробітників.

       Вищим  колегіальним   органом  громадського  самоврядування  ліцею  є загальні  збори  трудового   колективу,  рішення   якого  мають  дорадчий  голос.

       Природничо-математична, гуманітарна, загально-технічна  та  професійно-теоретична   підготовка   здійснюється  в 5   спеціалізованих  навчальних  кабінетах, 8  виробничих  майстернях  і  проводиться  у  таких    формах:

– різнотипові   уроки,  лекції,  семінари, лабораторно-практичні  заняття;

– учні виконують  індивідуальні  завдання (реферати,  проміжні  та випускні  кваліфікаційні  роботи,  дипломні  роботи);

– навчальні  екскурсії на підприємства   міста.

    Фізична  підготовка  проводиться  в обладнаному  спортивному  залі, стадіоні  у  формі  уроку  фізичного  виховання  та  спортивних    секціях.

    Професійно-практична  підготовка  проводиться  у 8 навчальних  майстернях  ліцею, але майстерні великі  на 2  майстри.

    Згідно   Постанови  Кабінету  Міністрів  України  №784  від 27.08.2010р.,  яка затверджує  Порядок  працевлаштування  випускників  професійно-технічних  навчальних  закладів, підготовка  яких  проводилась  за  державним та регіональним замовленнями,  ліцей  має укладені двосторонні  угоди з замовниками  кадрів:   ПП  Колінченко С.О., художня майстерня «Соломія», ПП «Гардіан-Плюс» с.Лубянка  Київської  області, ТОВ «Говтва-текс» м.Решетилівка,  Всеукраїнським  центром  вишивки  та  килимарства.    Протягом   всього  періоду  навчання  учні  можуть  укладати  багатосторонні  договори.  Випускники  ліцею, що  закінчили  повний  курс  навчання  отримують  дипломи   кваліфікованого  робітника.  В  ліцеї  ведеться  Книга  обліку  виданих  документів  про  освіту  і книга  обліку  і видачі  Похвальних   грамот.  На  кожного  випускника  перед  проходженням  перед випускної  практики  заводиться  картка  випускника.

    Учні  безоплатно  користуються  навчально-виробничою, культурно-спортивною   базою  ліцею,  знаходяться   на  неповному  державному  утриманні,  отримують  стипендію.

     За  досягнення   високих  результатів  у  навчанні,  за  активну  участь  в  громадську  житті  ліцею  учні  морально  та матеріально  заохочуються (цього року у грудні 2019р., та червні 2020)

    Забезпечено  соціальний  захист  учнів, зокрема-сиріт,  з  малозабезпечених  сімей,  інвалідів.

     Єдина  методична  проблема,  над  якою  працює  педагогічний  колектив  ліцею: «Розвиток  творчого потенціалу  педагогів  та  учнів  як  необхідна   умова   якісної  організації  освітнього  процесу  в  ліцеї».

     Методичні  комісії (  в ліцеї  їх 3)  працюють  над  різними  проблемами,  але  розв’язання  їх  сприяє  вирішенню  єдиної  методичної  проблеми.

     Проведена  досить  значна  робота  щодо занесення  решетилівської  вишивки «білим по білому» та рослинного килимарства до  списку  елементів  нематеріальної  культурної  спадщини України .

       Центром  навчально-методичної  роботи є педагогічний кабінет та кабінет заступників директора, де зібрані  нормативно  правові  документи, програмно-методичне  забезпечення  навчально-виховного   процесу,  основні   навчально-методичні  матеріали  з  професій  і  предметів  професійно-теоретичного  навчання, загальноосвітньої  та  професійно-практичної   підготовки,  підшивки   методичних  газет  і  журналів,  педагогічна  література, матеріали   відкритих   уроків,  предметних  тижнів, конкурсів  професійної  майстерності,  матеріали  виховних   заходів,  методичні   розробки  викладачів   і  майстрів в/н.

      Методична   робота  в ліцеї  проводиться  в  різних  формах  і методах (педагогічні  ради, інструктивно-методичні наради, робота методичних   комісій, педагогічні  читання,  семінари,  конференції,  круглі  столи, індивідуальна  методична  робота, школи  молодого  викладача  і майстра в/н).

        План  методичної  роботи  складається  на  поточний  навчальний  рік  і  спрямовується  на  поліпшення  науково-теоретичної  підготовки  педагогічних  кадрів   Решетилівського  художнього  професійного  ліцею  і включає  такі  заходи,  як:

 • діагностика  творчих  здібностей;
 • вивчення  узагальнення  та  впровадження  передового  досвіду;
 • організація  курсової  перепідготовки, стажування, роботи  творчих груп;
 • організація і проведення методичного  тижня, конкурсів профмайстерності,  виставок методичних розробок, надання методичної допомоги  молодим  та  малодосвідченим  спеціалістам, тощо.

Систематично  перевіряється  стан викладання предметів,  якість  знань учнів, створення комплексно-методичного  забезпечення, викладання  окремих  предметів  і професій  та  інші  питання.

     На  протязі   року  було  проведено  10  засідань   педради. Аналіз   планів  роботи,  протоколів  засідань  педагогічної  ради  свідчить,  що  вона  відіграє  досить  значну  роль  у  вивченні  навчальної,  методичної,  виховної  діяльності  професійного   ліцею. Вивчення   протоколів   педагогічної   ради  показує, що  педколективом  визначаються  обґрунтовані   напрямки  роботи, забезпечується  чітке  слідування нормативним  документам. Методичні питання, які розглядалися на педагогічних радах у 2019-2020 н.р і доповідачі по них:

1.Робота над методичною проблемою, Бігун Н.В.

2. Розробка навчально – плануючої документації, Леус Л.П.

 3.Методична робота в ліцеї, Леус Л.П.

4. Про організацію атестації педагогічних працівників у 2019-2020н.р., Леус Л.

5. Особливості ЗНО -2020, Леус Л.П.

6. Підсумки проведеної роботи за І семестр, завдання, документація ІІ семестру 2019-2020н.р., Леус Л.П.

7. Педагогічні читання 2020, Леус Л.П.

8. Перевірка плануючої документації, Бігун Н.В.

9. Інформування з питань ЗНО -2020, Леус Л.П.

10. Підготовка учнів ІІ курсу до практики, ДКА, Леус Л.П.

11. Профорієнтаційна робота в ліцеї, Леус Л.П.

12. Стан контролю уроків  т/н, в/н, Бігун Н.В.

13. ДПА у 2020 році, Леус Л.П.

14. Про підсумки роботи навчального закладу за 2019-2020н.р., Бігун Н.В., Леус Л.П.

        Участь учнів у конкурсах, олімпіадах, проектах: конкурс «Люби і знай  свій край»- розділ «Графіка»- диплом I ступеня Клюшник Анна; розділ «Художнє плетіння і ткацтво»-диплом I ступеня Снігур Оксана; розділ «Художня вишивка»-диплом I ступеня Чумакова Дар’я; розділ «Живопис»-диплом III ступеня Андрушко Марія. Подані матеріали на Президентську стипендію -2020 для молодих   майстрів України двох учениць ліцею – Третяк Карина та Парубочої Ольги та майстра в/н Коваль Н., чекаємо результатів. Міжнародний конкурс з української мови ім..П.Яцика (обласний етап-5 місце Андрушко Марія)

       Участь педагогів у конкурсах, тренінгах, майстер-класах різного рівня:

1. Міжнародний день вишиванки, 21.05.2020 р.

2. Майстер – клас по виготовленню писанки (Решетилівський центр зайнятості).

3. Мистецька виставка «Світ очима жінки», 06.03.2020р.

4. Миколаївська ярмарка, 19.12.2019р.

5. V Міжнародний   конгрес «Європейський вектор розвитку Українського етнодизайну», 25-27.11.2019року

Проведено предметних тижнів:

До Дня української писемності  і мови 04.11.- 08.11.2019р., взяли участь у написанні радіодиктанту національної єдності – 08.11.2019р Міжнародний день рідної мови, 21.02.2020 р.
Тиждень безпеки дорожнього руху «Бережи своє життя» 11.11-15.11.19р. ; День фізкультурника 12.09.2019р.  

Проведено педагогічні  читання 10.01.2020 року і їх тематика:  «Самоосвіта –одна з умов професійного росту педагогічного працівника». Доповіді підготували педпрацівники, які атестувалися в 2019-2020 навчальному році

Участь педагогічних працівників у виставках, конференціях, семінарах:

1.Мистецька виставка «Світ очима жінки», 06.03.2020р., Козлова В.В., Омельченко В.Б.; 2. Виставка до Дня міста 20.09.2019р. 3. Миколаївський ярмарок, 19.12.2019р. 4. V Міжнародний   конгрес «Європейський вектор розвитку Українського етнодизайну», 25-27.11.2019року 5.Конференція до Дня легкої  промисловості, 12.06.2020року, м.Полтава, Омельченко В.Б.

         Бібліотекар   ліцею  активно   співпрацює  з  класними  керівниками,  майстрами  виробничого  навчання, викладачами  для  вирішення  спільних   питань  навчально-виховного   процесу   та  районної  бібліотеки.

    В  ліцеї  проводиться  робота  по  організації  змістовного   дозвілля   учнів  в  позаурочний  час.

     З  метою  попередження  правопорушень  в  ліцеї  ведеться  систематична  і  планова   виховна   робота.

    Правове   виховання  ведеться  згідно   річного  плану  та  помісячних  планів  заступника директора з виховної роботи,  класних  керівників  і майстрів   виробничого   навчання. Організовано  інструктування  учнів  з  правил  поведінки  та  ознайомлення  зі  статтями  кримінального  та  адміністративного   кодексів  під  розпис,  працює  штаб   профілактики   правопорушень.

    Проводяться   тижні  правової  освіти,  систематично  запрошуються  представники   центру  соціальних   служб  для  сім’ї, дітей  та  молоді, юстиції,  міліції  для  проведення  лекцій  та  бесід  з питань  правової  освіти.  Плідно співпрацюємо  з  службою  у справах  неповнолітніх  Решетилівського  району, центром первинної  правової  допомоги.

    До  свят і знаменитих  дат  проводяться  концерти,  усні  журнали,  музично-літературні   композиції,  конкурси.

    Значна  увага  приділяється  і  спортивно-масовій  роботі.

    Спортивний  зал  ліцею  забезпечений  необхідним  інвентарем,  зокрема:   є футбольні, баскетбольні  м’ячі, тенісні  ракетки  та  інше.

     Значна  увага  в  ліцеї  приділяється  виконанню  державного та регіонального   замовлень  на  підготовку  робітничих  кадрів.  За  звітній  період  на  навчання  в ліцей  зараховано   37 учнів.

     Прийом  на  навчання  проводиться   згідно  укладених  договорів  з  підприємствами:ПП Колінченко С.О.–художня майстерня «Соломія», м.Решетилівка, ПП «Гардіан-Плюс» с.Лубянка  Київської  області, ТОВ  «Говтва-Текс», м.Решетилівка, Всеукраїнський центр вишивки і килимарства

       Виконання  регіонального та державного  замовленнь   на  професійну  підготовку  робітничих  кадрів у 2016, 2017, 2018, 2019 роках  у Решетилівському  художньому  професійному  ліцеї

Назва професії відповідно до регіонального замовлення№ ліцензії або наказу МОН, дата видачіЛіцензійний обсяг Обсяги регіонального замовленняФактичне виконання регіонального замовлення
2017201820192020201820192020
 АЕ №458377, дата видачі 10.06.2014 року, дійсна до 10.03.2021року       
Вишивальник 601515151520819
Кравець, Вишивальник 8015151515 7710
Живописець, Килимар 301515151513128
Вишивальник, Закрійник 3015151515 90 0
Живописець 201500000 10
          
          
   75606075492737

  Виконання  показників  випуску  учнів, які  навчалися  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем «Кваліфікований  робітник» 2017, 2018, 2019 , 2020 роках

№ п/пНапрямки підготовкиФактично випущено, осіб  2017Фактично випущено осіб 2018Фактично випущено осіб 2019Фактично випущено осіб 2020
1Швейне виробництво26123019
2Виробництво художніх і ювелірних виробів13101711
3Текстильне виробництво
 Всього39224730

       Всі   видатки  та  надходження, що  включені  до  кошторису, обґрунтовані і підтверджені відповідними розрахунками  за  кожним  кодом економічної  класифікації  видатків.

       Отримані бюджетні  асигнування  використовуються  в повному  обсязі  та  за їх  економічним  призначенням  згідно  із затвердженим  кошторисом.  Всі   учні  навчаються  регіональним  та  державним  замовленням.

        Заробітна  плата   працівникам   ліцею  та   стипендія    учням  виплачується  своєчасно  і в повному   обсязі  та у   відповідності  до термінів, установлених  колективним  договором  без  виникнення   кредиторської   заборгованості. Заборгованості  по  заробітній  платі, стипендії, комунальних   платежах   немає.  Комунальні   послуги частково  погашаються  за рахунок  спеціального   фонду, заборгованості – немає.

Дані по фінансово-господарській діяльності

Решетилівського художнього професійного ліцею за 2019-2020 роки

       На  протязі  звітного   періоду    ліцей  здійснював  фінансову  діяльність  на  нормативній  основі за рахунок   коштів  державного бюджету, а також додаткових джерел  фінансування  відповідно  до Закону  України  «Про  освіту»,  Закону  України  «Про професійно-технічну  освіту»   та   інших  нормативно-правових  актів.  Є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс,  рахунки  у  казначействі, гербову  печатку   та  штампи.           

       Фінансове   забезпечення   здійснюється   на   підставі  затверджених  в   установленому   порядку  кошторисів   доходів   і  видатків.  Нормативи   та  норми   грошового   та  матеріального   забезпечення    учнів,  що  використовуються    для  складання  кошторисів   навчальних   закладів,   розробляються   Міністерством  освіти  і   науки   України   і  затверджуються  в установленому   порядку.

        Кошторис   доходів  і  видатків  навчального   закладу  є  основним   плановим  документом,  визначає  обсяг  і спрямування   коштів   для  виконання  своїх  функцій  та  досягнення  цілей,  визначених  на  рік   відповідно  до  бюджетних   призначень. Кошторис, план  асигнувань   та  штатний   розпис   затверджується  Міністерством  освіти  і  науки   України.

Обсяги фінансових надходжень

Обсяги надходжень фінансових коштів201820192020
 Обсяги фінансових надходжень, всього, тис. грн.7432,37051,31640,1
 у т.ч.   
1від виробничої діяльності (у томі числі за договорами про спільну діяльність), тис. грн.900,51003,1185,4
2фінансування із бюджетів всіх рівнів відповідно кошторисів ЗП(ПТ)О, тис. грн.6349,16687,01438,1
3надходжень від оренди майна ЗП(ПТ)О, тис. грн.55,223,81,6
4від навчально-виробничої практики учнів, тис. грн.
5від благодійних внесків, спонсорства, тощо, тис. грн.31,287,915,0
6інших надходжень, тис. грн.96,3702,2

Обсяги використання позабюджетних коштів

  201820192020  6м.
Обсяги використання позабюджетних коштів, всього, тис. грн.403,7804,5317,6
 у т.ч.   
 для придбання навчального обладнання та витратних матеріалів, тис. грн.228,159,97,9
 для проведення ремонтів, реконструкцій, благоустрою тощо, тис. грн.26,558,117,8
 для преміювання та мотивації персоналу, тис. грн.17,3287,462,0
 для оплати опалення, електропостачання, водопостачання, вивіз ТПВ, тис. грн.131,8131,8193,4

      Дані   кошти   були  використані  для  ремонту   майстерень, їдальні, гуртожитку,  побутових приміщень,  придбання матеріалів, нового  обладнання  та  устаткування  для  потреб  навчально-виробничого  та  виховного   процесу  в  ліцеї.

СТРУКТУРА ПРАЦІВНИКІВ

 Загальна кількість працівників ЗП(ПТ)О                 44 осіб.

 Кількість педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, всього      20 (всього з майстрами в/н) ,  з них

 Спеціаліст                   1 особа

 Спеціаліст вищої категорії,  0  особа   

 Спеціаліст І категорії,          3  осіб       

Спеціаліст II категорії,          3  особи

Мають звання:

Викладач-методист               0 осіб

Старший викладач,                0 осіб

 Кількість працівників ЗП(ПТ)О, які мають науковий ступінь,  0 осіб

 Кількість майстрів виробничого навчання   8 осіб, з них мають звання:

  Майстер виробничого навчання І категорії, 4 особи     

  Майстер виробничого навчання ІІ категорії,           0  осіб

         Кількість господарського та технічного персоналу:         19 осіб.

         Кількість адміністративного персоналу:                            5  осіб.

  Вікова структура персоналу ЗП(ПТ)О

ВікЖінкиЧоловіки
до 35 років3
від 35 до 49 років96
від 49 до 60 років156
старші 60 років22

           Велика  увага  в  ліцеї   приділяється  підбору  кадрів.  Поряд  з  досвідченими   педагогічними   працівниками   працює   багато  молоді.

       Належна   увага   приділяється  підвищенню  кваліфікації  інженерно-педагогічних працівників, як  і  передбачено  законодавством, кожен  педпрацівник   1  раз  на 5 років  проходить  підвищення   кваліфікації  курсову   підготовку   та  стажування  на  виробництві, заняття  по   освоєнню  техмінімуму  та   педагогічного   мінімуму.

    В  ліцеї   створено   такий  кадровий   резерв:

На посаді працює:

№ п/пПосада,на яку формується резервПрізвище, імя по-батьковіРік народ женняОсвіта,коли і що закінчивСтаж роботи всьогоНа посаді
1директорБігун Наталія Вікторівна1970Вища ПДПІ24р9м18

 Резерв:

Прізвище,ім’я, по батьковіРік народ женняОсвіта,коли і що закінчивДата зараху вання до резервуПосада,яку займає місце роботиСтаж Роботи всьогоНа поса ді
1Леус Людмила Петрівна1972Вища Полтавськ нац.пед. університет 20102010методист2317

  Згідно  нормативно-правових актів педагогічним  працівникам ліцею:

– встановлено тарифні  розряди  згідно їх кваліфікації;

– виплачувались надбавки за вислугу  років;

– встановлена додаткова оплата за завідування кабінетами, майстернями, класне керівництво, перевірку зошитів;

– надавалась щорічна грошова винагорода за сумлінну  працю;

– надавалась допомога на оздоровлення;

– надавались  щорічні  основні  та  додаткові  відпустки.

  Між  адміністрацією  ліцею  і  профспілковим  комітетом  укладено  колективний   договір, який   сприяє  захисту  соціально-економічних   прав   як  працівників , так  і  керівника, який  затверджено  в  установленому  порядку.

    Відповідно   до  умов  колективного  договору   протягом 2019-2020 років:

 • щорічні  основні  відпустки  використовуються  всіма  працівниками  в повному   обсязі;
 • надавалися   додаткові  відпустки   жінкам, що мають 2 і більше  дітей  віком  до 15 років;
 • працівникам  встановлювалися  доплати  і  надбавки  до  посадового  окладу   відповідно   до  положень;
 • розроблені  комплексні   заходи  щодо   досягнення  встановлених  нормативів  безпеки, гігієни  праці  та  виробничої   санітарії,  підвищення  існуючого   рівня   охорони  праці,  запобігання  випадкам   виробничого   травматизму,  професійного   захворювання,  аваріям  і  пожежам.

    Згідно  вимог  нормативних  актів  майно   Решетилівського  художнього  професійного  ліцею  зберігається  в  належному   стані  і  використовується  для  навчальних,   виробничих  та  виховних   цілей.

    Наші   плани  на  майбутнє:

Звичайно   обмежимося  земними  бажаннями  і  можливостями

 • добре   працювати  на  всіх  ланках  для  збільшення  контингенту, збереження  наших  надбань;
 • використати  всі  можливості  для  успішного  просування  культурного   простору  Решетилівщини: килимарства  й  вишивки  до  ЮНЕСКО;
 • поновити  інформаційно-профорієнтаційні  стенди  за  сучасними  технологіями;
 • працювати  над  оновленням  обладнання;
 • створювати  сучасні  кімнати  для  проживання  у  гуртожитку  ліцею;
 • за  допомогою  фінансування  провести   ремонт  даху  навчального  корпусу №1,  адже   робота  вже   розпочалася.

     Та  найбільше   потрібна  закладу   актова   зала,  для   якої  вже  винайдено  приміщення, хоч  нажаль  самотужки  її  зробити  не  можливо.

    Дякую  колективу  і кожному  з Вас  зокрема  за    співпрацю  всім,  хто  долучився  до  виконання  замовлень, адже  це  і відповідально, і кошти  на  забезпечення  життєдіяльності  ліцею  потрібні.

     Надіюся  на  плідну  роботу  по  профорієнтації  та  гарний    контингент  на  наступний  навчальний  рік.  Успіхів  нам!

З  повагою     Н.В.  Бігун